emel kaya

şimdi bana bir göz vidalamak
daha önce denediğim virajı vidalamak
çatlamış bayırlara kemiklerimin arasından
safravi bileklerime hem uçucu yağlar

geniş damardan biçilmiş çiçekli dışar
göğsümün fırlatmadığı terde henüz kan
tükürük, kesik soluk, sağomuzbaşı
inlerken koşuyorum solomuzbaşı

nereye çarpıyorum                 kulaklarıma sümbül
ölüyü kim sevecek                 parmaklarıma merhem
en uzağa ben gittim               burnumdan kelebekler
sana kimler bakacak              gözlü bir şey doğurdum

Next

uyandırılmayan | kadir yıldız